VISI & MISI

"Visi kami adalah untuk menjadi penyedia utama Rawatan dan Terapi Al-Quran, demi membantu individu mencapai kesihatan dan kesejahteraan optimum mengikut prinsip dan nilai Islam."

  1. Menyediakan perkhidmatan Rawatan dan Terapi Al-Quran yang terbaik melalui pendekatan inovatif dan holistik; dan untuk terus menambah baik dan mengembangkan rangkaian perkhidmatan dan produk yang ditawarkan.

  2. Mendidik dan memperkasakan pesakit agar mengambil peranan aktif dalam penyembuhan dan kesejahteraan mereka sendiri; serta memberikan sokongan dan bimbingan untuk membantu mereka mencapai kesihatan dan kesejahteraan yang optimum.

  3. Mewujudkan persekitaran kerja yang menyokong dan inklusif untuk kakitangan; serta menyediakan peluang untuk pertumbuhan dan pembangunan profesional, bagi menarik dan mengekalkan bakat terbaik dalam bidang Rawatan dan Terapi Al-Quran.