VISI & MISI

"Untuk menjadi penyedia utama Rawatan dan Terapi Al-Quran, menawarkan penyelesaian yang inovatif dan holistik untuk membantu individu mencapai kesihatan dan kesejahteraan optimum, seiring dengan prinsip dan nilai Islam. Kami berhasrat untuk memberikan keselesaan dan harapan kepada pesakit; serta memberi inspirasi kepada mereka untuk menjalani kehidupan bermakna yang dipenuhi dengan kebahagian, kedamaian dan tujuan."

  • Untuk menyediakan perkhidmatan Rawatan dan Terapi Al-Quran yang terbaik mengikut prinsip dan nilai Islam; dan untuk terus menambah baik dan mengembangkan rangkaian perkhidmatan yang ditawarkan.

  • Untuk mendidik dan memperkasakan pesakit agar mengambil peranan aktif dalam penyembuhan dan kesejahteraan mereka sendiri; serta memberikan sokongan dan bimbingan untuk membantu mereka mencapai kesihatan dan kebahagiaan yang optimum.

  • Untuk mewujudkan persekitaran kerja yang menyokong dan inklusif untuk kakitangan; serta menyediakan peluang untuk pertumbuhan dan pembangunan profesional, bagi menarik dan mengekalkan bakat terbaik dalam bidang Rawatan dan Terapi Al-Quran.