VISI & MISI

"Menjadi sebuah organisasi yang cemerlang di dalam bidang Rawatan dan Terapi Al-Quran di peringkat tempatan dan antarabangsa."

  • Membangunkan rangkaian Produk dan Perkhidmatan yang berprestij sejajar dengan kesucian, kedaulatan dan keagungan Islam.

  • Mewujudkan peluang dan ikhtiar mencari kesejahteraan yang bersumberkan Al-Quran, Hadith, Ijmak dan Qias yang sohih.

  • Menyebarkan dakwah Islamiah melalui amalan rawatan dan terapi yang berlandaskan Syariat Islam dan Hukum Syarak.