PENYAKIT DAN MASALAH YANG DIRAWAT

  • Gangguan Jin, Terkena Sihir, Saka, Gila Isim dan sebagainya.

  • Masalah Rumahtangga seperti Pasangan Curang, Lari Dari Rumah, Gangguan Orang Ketiga, Panas Baran, Minta Cerai dan sebagainya.

  • Masalah Anak Remaja seperti Lari Dari Rumah, Malas Bersekolah, Malas Belajar, Tidak Mahu Mendengar Nasihat Ibubapa, Suka Berkurung dan sebagainya.