Penyakit dan Masalah Yang Dirawat

  • Gangguan Jin, Syaiton, Saka, Terkena Sihir dan sebagainya.
  • Masalah Rumahtangga termasuk Pasangan Curang, Gangguan Orang Ketiga, Panas Baran dan sebagainya.
  • Masalah Anak Remaja termasuk Lari Dari Rumah, Malas Bersekolah, Tidak Mahu Mendengar Nasihat Ibubapa, Suka Berkurung dan sebagainya.