PIAGAM PELANGGAN

Keutamaan Pelanggan
Pelanggan adalah keutamaan kami. Setiap pertimbangan dan keputusan yang dibuat adalah demi kebaikan dan faedah kepada Pelanggan.

Kecemerlangan Perkhidmatan
Hubungan dengan setiap Pelanggan adalah amat penting kepada kami. Kami sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan terbaik serta berkualiti; yang berorientasikan pencapaian, keberkesanan dan kesesuaian pada setiap masa.

Profesionalisma
Kami memberikan perkhidmatan secara profesional merangkumi cara berkomunikasi, ilmu pengetahuan, kemahiran, pertimbangan, emosi dan nilai kemanusiaan demi kepentingan Pelanggan.

Inovasi
Kami menggunakan inisiatif terbaik untuk memperbaiki produk dan perkhidmatan kami seiring dengan perkembangan tamadun manusia dan teknologi terkini bagi memastikan ketinggian kualiti, jaminan dan keselamatan kepada Pelanggan.