10 Perkara Penting Tentang Hadiah

Hadiah itu punya pengaruh yang besar, semakin mengeratkan cinta dan mempersatukan hati, juga memperbaiki hubungan.

 

1) Terimalah hadiah dan berusahalah untuk membalasnya. 

Aisyah RA menyatakan,“Rasulullah SAW biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya.” (HR Bukhari, no. 2585)

 

2) Rasulullah SAW sendiri menerima hadiah, namun tidak menerima sedekah.

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW ketika dihulurkan makanan, beliau bertanya dahulu apakah makanan tersebut berasal dari hadiah ataukah sedekah. Kalau itu sedekah, beliau berkata, “Kalian makan saja makanan tersebut.” Namun kalau makanan tersebut adalah hadiah, maka beliau menyantapnya. (HR Bukhari, no. 2576 dan Muslim, no. 1077)

Dari ‘Abdullah bin Busr RA, Rasulullah SAW bersabda, “Rasulullah SAW menerima hadiah dan tidak menerima sedekah.” (HR Ahmad, 4: 189, sanadnya hasan kata Syaikh Musthofa Al-‘Adawi dalam Fiqh Al-Akhlaq, hlm. 67)

 

3) Tetap memberi hadiah walau jumlahnya sedikit.

Cuba perhatikan apa yang Nabi SAW sebutkan kepada para wanita,

“Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga walau hanya kaki kambing yang diberi.” (HR Bukhari, no. 2566 dan Muslim, no. 1030)

Ini bermaksud bahawa tetaplah perhatikan tetangga dalam hadiah dengan sesuatu yang gampang bagi kita. Memberi sedikit tetap lebih baik daripada tidak sama sekali.

 

4) Rajin memberi hadiah akan menimbulkan rasa cinta.

Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda,

“Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai.” (HR Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrod, no. 594. hadis ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa’, no. 1601. Syaikh Musthofa Al-‘Adawi dalam catatan kaki Fiqh Al-Akhlaq menyatakan bahawa sanad hadisnya hasan dengan syawahidnya)

Juga ada hadis dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda,

“Saling bersalamanlah (berjabat tanganlah) kalian, maka akan hilanglah kedengkian (dendam). Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian.” (HR Malik dalam Al-Muwatha’, 2/ 908/ 16. Syaikh Al-Albani menukilkan pernyataan dari Ibnu ‘Abdil Barr bahawa hadis ini bersambung dari beberapa jalur yang berbeda, semuanya hasan)

 

5) Hendaknya hadiah itu diterima, jangan ditolak.

Dalam hadis ‘Abdullah bin Mas’ud RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

“Terimalah hadiah, janganlah menolaknya. Janganlah memukul kaum muslimin.” (HR Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrod, no. 157; Ahmad, 1: 404; Abu Ya’la, 9: 284, Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya, 6: 555. Syaikh Musthofa Al-‘Adawi mengatakan bahawa sanad hadis ini shahih dalam Fiqh Al-Akhlaq, hlm. 69. hadis ini juga dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa’, no. 1616)

 

6) Hadiah yang sedikit tetap diterima sebagaimana jika diberi banyak.

Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda,

“Kalau aku diundang untuk menghadiri undangan yang di situ disajikan dziro’ (paha), aku hadir sebagaimana pula ketika disajikan kuro’ (kaki). Kalau aku diberi hadiah dziro’ (paha), aku terima sebagaimana ketika diberi hadiah kuro’ (kaki).” (HR Bukhari, no. 2568)

Dziro’ (paha) menandakan suatu yang mahal dan disukai. Kuro’ menandakan suatu yang remeh dan tidak punya nilai apa-apa. Demikian kata Syaikh Musthofa Al-‘Adawi dalam Fiqh Al-Akhlaq, hlm. 69.

 

7) Boleh saja hadiah itu ditolak atau dikembalikan.

Kalau ada yang diberi hadiah lantas ia mengembalikan hadiah tersebut hendaklah kita tidak bersedih dan menaruh uzur padanya selama alasan yang diutarakan pada kita benar-benar jelas.

Dari ‘Aisyah RA, bahawa Nabi SAW solat mengenakan pakaian yang bergaris-garis, lalu beliau memandang kepada garis-garisnya sepintas. Maka, tatkala beliau selesai dari solatnya, beliau bersabda,“Bawalah pakaianku ini kepada Abu Jahm dan bawalah untukku ambijaaniyahnya Abu Jahm, sesungguhnya pakaian ini telah melalaikan aku dari solatku.”

Dari Ash-Sha’b bin Juttsamah Al-Laitsi -ia termasuk sahabat Nabi SAW-, bahawa ia pernah memberi hadiah kepada Rasulullah SAW berupa keledai liar saat beliau berada di Abwa -atau di Waddan- dan beliau sedang ihram, maka beliau pun menolaknya. Sha’b berkata, “Tatkala beliau melihat perubahan raut wajahku kerana penolakannya terhadap hadiahku. Beliau bersabda,

“Kami tidak menolak (kerana ada sesuatu) atas dirimu, akan tetapi (kerana) kami sedang dalam keadaan ihram.” (HR Bukhari, no. 2596)

 

8) Boleh menyedekahkan sesuatu terus mewarisinya setelah itu.

‘Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, “Seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyedekahkan seorang budak wanita kepada ibuku, dan ia (ibuku) telah wafat.’

Lalu beliau bersabda,

“Semoga Allah memberimu pahala dan Allah mengembalikan warisan kepadamu.” (HR Ahmad, 5: 349. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahawa sanad hadis ini shahih sesuai syarah Muslim)

 

9) Boleh menerima hadiah dari lawan jenis selama tidak menimbulkan godaan.

Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, “Bibiku Ummu Hufaid pernah memberikan hadiah kepada Nabi SAW berupa mentega, keju dan daging dhabb (sejenis biawak). Beliau makan keju dan menteganya, dan beliau meninggalkan daging biawak kerana merasa jijik, kemudian makanan yang dihidangkan kepada Rasulullah SAW dimakan (oleh para shahabat). Jika (dhabb itu) haram, niscaya kami tidak akan makan hidangan Rasulullah SAW.” (HR Bukhari, no. 2575 dan Muslim, no. 1544)

 

10) Jangan sampai kita mengharap hadiah kita dikembalikan.

Kalau memang punya harapan semacam itu, baiknya tidak memberi hadiah sama sekali.

Dari Ibnu ‘Abbas RA, Nabi SAW bersabda,

“Orang yang meminta kembali hadiahnya seperti anjing muntah lalu menelan muntahannya sendiri.” (HR Bukhari, no. 2589 dan Muslim, no. 1622)

Namun seorang ayah masih boleh mengambil kembali apa yang ia beri pada anaknya.

Dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas RA, Nabi SAW bersabda,

“Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian kemudian ia memintanya kembali kecuali ayah pada apa yang ia berikan kepada anaknya (maka boleh diminta kembali). Permisalan orang yang memberi hadiah lantas ia memintanya kembali seperti anjing yang makan, lalu ketika ia kenyang, ia muntahkan, kemudian ia menelan muntahannya.” (HR Abu Daud, no. 3539; Tirmidzi, no. 1299; An-Nasa’i, no. 3720; Ibnu Majah, no. 2377. hadis ini dishahihkan oleh Ibnul Jarud, 994; juga oleh Imam Al-Hakim, 2: 46, begitu pula disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi)

 

Rujukan:

Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah wa Al-Kitab Al-‘Aziz. Cetakan ketiga, tahun 1431 H. Syaikh Dr. ‘Abdul ‘Azhim Badawi. Penerbit Dar Ibnu Hazm.

Fiqh Al-Akhlaq wa Al-Mu’amalaat ‘ala Al-Mu’miniin, Cetakan Pertama, tahun 1418 H, Syaikh Musthofa Al-‘Adawi, Penerbit Dar Majid ‘Usairi.

Majmu’ah Al-Fatawa. Cetakan keempat, tahun 1432 H. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Penerbit Darul Wafa’ dan Dar Ibnu Hazm.

Maktabah Syamilah, kitab hadis dan referensi lain.

 

Terima kasih kepada sumber https://rumaysho.com/15422-21-faedah-tentang-hadiah.html

Apakah pendapat anda tentang isu di atas?

Nama .
.
Pendapat / Cadangan .

Sila klik "Pertanyaan Rawatan" sekiranya anda ingin membuat pertanyaan berkaitan penyakit atau masalah.